Strona główna

Strona główna

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej Hotele Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68 ze zm.).

Biuletyn jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198 ze zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 

metryczka


Wytworzył: Barbara Stańczak (2 lipca 2004)
Opublikował: Barbara Stańczak (2 lipca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Ilona Markiewicz (26 marca 2010, 08:15:22)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53667