Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Dokumenty do pobrania

1/  Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią księgi wieczystej, dotyczącej przedmiotu sprzedaży, 2/  Oświadczenie o umocowaniu do reprezentowania uczestnika [...]

metryczka